1. Hjem
  2. Produkter
  3. Smittevern- og prøvetakingsvogner

Førstehjelp.jpg

Letthus leverer vogner for desinfisering av utstyr fra sykehus og helseforetak, og vogner til bruk til testing av virus.

Prøvetakingsvogner er som oftest brukt av legekontor, men kan også brukes som feks. labratorium.