• Spesialproduksjon
  • Elementproduksjon
  • Telehytter
  • Mannskapsvogner
  • Telehytter
  • Delesalg
  • Utstyr til hytte og caravan
  1. Hjem
  2. Ansatte

letthusansatte.jpg

Ansatte

 

Martin Rise

Daglig leder

Teknisk ansvarlig, daglig leder, delesalg.

Mob: 920 87709

 

Endre Norli

Produksjonsleder

Tekniske løsninger, delesalg.

 

Mob: 45 22 18 13

 

Heidi Bergheim

Selger

Spesialløsninger Letthus. Telehytter. Økonomi. Kontoransvarlig.

Mob: 92 27 09 54

 

Kirsti Skei Sæterbø

Selger

Spesialløsninger Letthus. Containere. Letthus utleie.

 
Mob: 45 29 01 02