1. Hjem
  2. Miljøfyrtårn

Banner til web 6 - vi er sertifisert.jpg

 

Hva er Miljøfyrtårn ?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet Tiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet. Tiltakene er konkrete og målbare, tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no

 

Letthus - et Miljøfyrtårn.

Vi har tatt et ansvar for miljøet og er når blitt sertifiserte som en Miljøfyrtårn-bedrift.

Vi har gjennomført en rekke tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning, og vi har fokus på bærekraft og miljø.

Bedriften har forpliktet seg til å følge strenge miljøkrav og kontinuerlig forbedre sin miljøinnsats.

Vi har redusert vårt energiforbruk, kildesorterer avfall, gjenbruk av avfall og har innført tiltak for å redusere CO2- utslipp.

Vår klima- og miljøpolicy omfatter bedriftens samlede drift, materiell og tjenester. Vi skal ha fokus på godt arbeidsmiljø, med trivsel, god opplæring og videreutvikling.

Ønsker å påvirke samarbeidspartnere til å gjøre miljøbevisste valg, og også bruke vår kunnskap til å oppnå rasjonell drift til det beste for miljøet.

Innkjøp

  • Fortrinnsvis velge leverandører som kan dokumentere miljøpresentasjoner og rutiner.
  • Der det er mulig velge leverandører om sikrer etterlevelse av gjeldene miljølover og forskrifter, og som også ønsker å sertifisere seg som miljøfyrtårn.
  • Holde lageret til et minimum.

Transport

  • Samkjøring av varetransport.
  • Redusere bruk av emballasje ved levering av varer.
  • Sende pakkseddel, fakturaer, ordreseddel mm elektronisk

Tiltak for 2024.

  • Redusere energibruken ytterligere, samt redusere restavfall.

Miljøregnskap 2022.

Miljøregnskapet for 2022 viser et CO2-utslipp på 15,10 tonn.

Energi står for 32,62 % av utslippene, og vi må arbeide med å få ned prosenten ytterligere.

Målene er også reduksjon av restavfall og sykefravær.

 

Miljøregnskap 2023.

Miljøregnskapet for 2023 viser et CO2-utslipp på 16,43 tonn.

Vært en oppgang på 9 % fra 2022 til 2023. Dette skal vi arbeide med i 2024 for å få ned prosenten.

Energi står i 2023 for 41,79 % og transport 44,78 %.

Les rapporten her

 

Letthus håper å være et godt eksempel for andre bedrifter som ønsker å ta miljøansvar.

Hjelp oss å bli bedre. Send oss en mail om du har innspill hvordan Letthus kan forbedre seg som en Miljøfyrtårn-bedrift.

 

 Sertifikat.